Hrnčiarsky jarmok v Modre

Staré tradície by mali pokračovať – povedali si Modrania a usporiadali hrnčiarsky jarmok, aký sa v minulosti každý rok konal v tomto keramikou a vínom preslávenom mestečku. Tento rok sa táto tradícia obnovila v rámci podujatia Slávnosť hliny „Keramická Modra", ktoré bolo venované spomienke na významného keramikára Heřmana Landsfelda. Ako to na tejto akcii vyzeralo vám priblížia nasledujúce fotografie.Samotnému jarmoku, ktorý sa konal v sobotu 5. septembra na Súkenníckej ulici predchádzali vernisáže výstav Heřmana Landsfelda a Alžbety Landsfeldovej, akademickej maliarky Marie Vořechovej-Vejvodovej a sprístupnenie výstavy Historického fondu Slovenskej ľudovej majoliky. Vo štvrtok 4. septembra sa konal odborný seminár venovaný Heřmanovi Landsfeldovi a pietna spomienka pri jeho hrobe. Na hrade Červený kameň boli odovzdaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá otvorené Dni európskeho kultúrneho dedičstva, v rámci ktorých sa toto podujatie konalo. Sobota patrila zábave, hudbe, divadlu, keramike, ale aj dobrému vínu a jedlu.Hrnčiarsky jarmok bol otvorený o desiatej hodine a Súkennícka ulica sa zaplnila stánkami s keramikou, jedlom a vínom, návštevníkmi a vystupujúcimi v krojoch.
Po úvodnom vystúpení speváckeho súboru LUSK sa na pódium dostal Detský folklórny súbor Magdalénka.


Hrnčiarske výrobky sa na jarmoku nielen predávali, ale záujemci si mohli skúsiť svoju zručnosť aj vo viacerých tvorivých dielňach ...
... alebo si vlastnými rukami vyraziť pamätnú mincu. Viacerí nevynechali možnosť spraviť si na jarmoku pamätnú fotografiu.


O dostatočnú zásobu koláčov sa neúnavne starali krásne devy aj modranskí dôchodcovia s heslom: „Dajte si néčeho do huby, nech Vám žalúdek hladem netrúbi.“ Dali sme si, netrúbil.


Dobrého jedla za ľudové ceny bolo dosť. Sympatické bolo aj to, že výťažok z predaja väčšiny stánkov a atrakcií bude použitý na vydanie knihy o slávnom keramikárovi Heřmanovi Landsfeldovi.


Tak, ako avízoval leták, nestarnúce šlágre pre dospelých zazneli v podaní Dua Tarkay. Deti zase potešila rozprávka o anjelovi Cirifandelovi v podaní Bábkového divadla Agáty Petrakovičovej.


V rámci jarmoku vystúpili aj Šenkvická muzika, ľudová hudba BANDA, Divadlo na kolene z Častej a dychová hudba Vištučanka. Jarmok ukončil hrnčiarsky alegorický sprievod, po ktorom nasledoval hrnčiarsky bál. Tohtoročný hrnčiarsky jarmok ukázal, že takúto tradíciu má zmysel udržiavať. Tešíme sa na budúci ročník, ale ešte predtým na Vinobranie, ktoré sa v Modre bude konať od 25. do 29. septembra.

A tu je ešte niekoľko fotografií z tejto vydarenej akcie:Text a foto: NOMAD