Kalvária v Banskej Štiavnici

Banskoštiavnická kalvária je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok na Slovensku a je len málo pôsobivejších kalvárií v celej strednej Európe. Je komplexom 25-tich kaplniek vrátane troch kostolov so vzácnou maľovanou výzdobou.

Kalvária v Banskej Štiavnici11

Celá kalvária je umiestnená na vyhasnutej sopke, na kopci s názvom Ostrý vrch. Kalvária sa začala stavať v polovici 18. storočia. Predpokladá sa, že tvorcom architektonického návrhu bol Samuel Mikovíny – významný slovenský inžinier-zememerač, kartograf a polyhistor. Výstavba kalvárie bola poväčšine financovaná z darov štiavnických rodín a ťažiarov. Spolu s Banskou Štiavnicou je súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Kalvária v Banskej Štiavnici – Dolný kostol

Kalvária v Banskej Štiavnici – Dolný kostol

V roku 2007 bola Kalvária zaradená medzi 100 najohrozenejších pamiatok sveta, dnes to už ale neplatí. Od leta 2008 prebieha rozsiahla a finančne náročná rekonštrukcia Kalvárie. Jej súčasťou je okrem iného aj možnosť adoptovať si niektorú z kaplniek a pomôcť tým jej obnove. Od júla 2009 je zrekonštruovaný Dolný kostol. Rekonštrukcia, ktorá spotrebuje viac ako 3 milióny eur je financovaná nielen darmi adoptívnych rodičov, ale aj nadáciou Kalvársky fond.

Kaplnky a kostoly Kalvárie

Kalvária v Banskej Štiavnici1. Ježiš sa lúči so svojou Matkou. Začiatok verejného účinkovania. Túto kaplnku dala postaviť štôlňa sv. Michala.

2. Diabol pokúša Ježiša (Mt 4, 1-11) Kaplnku dal vybudovať barón Mitrovský.

3. Ježiš umýva apoštolom nohy (Jn 13, 4-13) Nad vchodom kaplnky je znak Mestského baníckeho spolku, ktorý financoval stavbu kaplnky.

4. Kaplnka Božského Srdca – v Dolnom kostole.

5. Posledná večera (Mt 26, 26-29)

6. Bolestné srdce Panny Márie. Kaplnky sú v dvojvežovej stavbe, v strede kupolovite zastrešenej, na streche s laternou. Nad vchodom vlnovite formovaná rímsa. Stĺpový barokový oltár Poslednej večere – v strede – po stranách kaplnky Božského Srdca a srdca Panny Márie. V nikách i po stenách kostola barokové plastiky sv. Heleny, Panny Márie, Kríž, olejomaľby (Kristus na hore Olivovej, Tŕním korunovanie, Bičovanie, Nesenie kríža).

7. Ježiš na hore Olivovej (Lk 22, 41-44, Mk 14, 32-42) Donátorom bola rodina mestského senátora Breana.

8. Kaplnka svätých schodov. Schodište má valenú segmentovú klenbu, na bočných stenách oválne okná. Horný priestor kupolovite zastrešený s laternou. Barokový oltár Korunovania Panny Márie. Steny podelené pilastrami, v medajlónoch figurálne maľby. Na klenbe Zoslanie sv. Ducha. V schodoch sú uložené relikvie svätcov – rímskych mučeníkov.

Kaplnka svätých schodov

Kaplnka svätých schodov Kalvária v Banskej Štiavnici

9. Judášova zrada (Mk 14, 43-46; Mt 26, 47-51). Stavbu kaplnky uhradili mestskí radcovia I. Pirolt a M. Masoch.

10. Odsúdenie Ježiša (Mt 26, 57-68; Lk 22, 66-71). Kaplnku dal postaviť mestský radca Karol Lorberer.

11. Ježiš pred Herodesom (Lk 23, 6-11). Donátor tejto kaplnky bol neznámy dobrodinca z B. Štiavnice.

12. Ježiša bičujú (Mt 27, 24-26; Jn 19, 1-11). Kaplnku dal vybudovať miestny kupec Jakub Marcini.

Kalvária v Banskej Štiavnici Kalvária v Banskej Štiavnici

13. Kaplnka Ecce Homo - Hľa človek (Mk 15, 16-19). V kaplnke je "žalár" s tŕním korunovaním a miesto, kde sú zobrazení suroví vojaci bijúci a trápiaci Krista. Donátormi boli rodiny dvoch mestských radcov: Gruebera a Krečmaryho.

14. Ježiš berie svoj kríž (Mk 15, 20-24; Jn 19, 16-17). Neznámy donátor uhradil náklady na stavbu kaplnky.

15. Ježiša pribíjajú na kríž (Mk 15, 24-27; Lk 23, 33-39). Nad vchodom je erb neznámeho darcu.

Kalvária v Banskej Štiavnici Kalvária v Banskej Štiavnici

16. Horný kostol. Kristus na kríži. Dvojvežová baroková stavba s loďou oválneho pôdorysu. Vyšší portál má dvojicu stĺpov. Oltár kalvárie s tromi krížmi, pod krížom Matka Božia, apoštol sv. Ján a Mária Magdaléna. Na maľbách anjeli nad Jeruzalemom.

Kalvária v Banskej Štiavnici – oltár v Hornom kostole

17. Boží hrob (Mk 16, 1-6; Mt 27, 51-60). Oltár kaplnky zhotovený z minerálov okolia. Socha Ježiša ležiaca v hrobe, vedľa Panna Mária, apoštol sv. Ján a anjeli.

18. Obrezanie Pána (Lk 2, 21). Dar neznámeho mešťana.

19. Útek do Egypta (Mt 2, 13-15). Nezistený donátor kaplnky.

20. Dvanásťročný Ježiš v chráme (Lk 2, 41-47). Kaplnku dal postaviť gróf Koháry zo Sv. Antona.

Kalvária v Banskej Štiavnici Kalvária v Banskej Štiavnici – Dolný kostol

21. Ježiš sa stretá so svojou Matkou (Lk 23, 27-29). Kaplnku dal postaviť mestský senátor Faulhauer.

22. Panna Mária pod krížom (Jn 19, 25-27). Dva neznáme erby nad vchodom hovoria o donátoroch z mesta.

23. Ježišovo telo v lone Matky. Túto kaplnku dal vybudovať cisár František Štefan Lotrinský.

24. Ježiša pochovávajú (Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-42). Ani tu nepoznáme štedrého darcu.

Kalvária v Banskej Štiavnici

Text: Denisa Kureková s využitím informácií s www.kalvaria.org
Foto: Dano Kurek