Arborétum Mlyňany – pokladnica zelene a farieb

V Arboréte Mlyňany sa na 67 hektároch plochy nachádza viac ako 2000 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Táto zbierka je nielen najbohatšia a najcennejšia na Slovensku, ale patrí aj k najväčším v strednej Európe.Arborétum sa nachádza medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou, južne od Zlatých Moraviec. Bolo založené v roku 1892 dendrológom Štefanom Ambrózy-Migazzim a v súčasnosti patrí Slovenskej akadémii vied.Štefan Ambrózy po svadbe s Antóniou Migazzi, po ktorej prijal svoje druhé priezvisko, získal veľkostatok v Mlyňanoch, ku ktorému prikúpil lesík pri Vieske nad Žitavou. Tu sa rozhodol dokázať životaschopnosť cudzokrajných, najmä vždyzelených drevín v našich podmienkach. Jeho sen vychádzal z jeho častých ciest do južného Talianska charakteristického vždyzelenou vegetáciou. V zahraničných škôlkach nakupoval dreviny a nahrádzal nimi pôvodný porast statku. Spočiatku boli Ambrózyho snahy vnímané s nedôverou a rozpakmi dokonca aj medzi znalcami, no už začiatkom 20. storočia sa arborétum dostalo do povedomia odbornej verejnosti ako prvý vždyzelený park v strednej Európe.Dnes Arborétum pozostáva z niekoľkých častí, ktoré majú rozdielny charakter a samozrejme v nich možno nájsť rôzne zloženie flóry.
Najstaršou a tiež najväčšou časťou Arboréta je pôvodný Ambrózyho park, ktorý, ako už bolo spomenuté, bol ovplyvnený stredozemnou vegetáciou. Tu sa nachádza aj kaštieľ z roku 1894.

V okolí kaštieľa je neuveriteľné množstvo rododendrónov a azaliek, ktoré v máji a júni tradične lákajú najväčšie množstvo turistov.

V prvých jarných mesiacoch tu dominujú magnólie rôznych tvarov, farieb a veľkostí.

V Ambrózyho parku je tiež jeden z najvzácnejších exemplárov – 35-metrový sekvojovec mamutí, ktorý je však dnes už poškodený víchricou, ktorá sa arborétom prehnala v lete 2008. Dajú sa tu nájsť aj staré exempláre borievok virgínskych, tují obrovských, borovíc ťažkých a cédrovcov zbiehavých, staré jedince cezmín ostrolistých a ďalšie druhy vždyzelených krov.
Asi najmalebnejšou je Východoázijská plocha, ktorá vznikla vďaka expedícii do Číny v roku 1960. V tom čase už Arborétum patrilo pod Slovenskú akadémiu vied. Okrem viac ako 1400 druhov rastlín a drevín z oblastí strednej Ázie, Kaukazu, Kórey, Japonska, severnej, strednej a južnej Číny, Himalájí a Ďalekého východu, je tu viacero vodných plôch a pagod. Najväčší zážitok z tejto plochy si odnesiete na jeseň, keď má väčšina drevín prekrásne sfarbené listy a dekoratívne plody.


Úplne iný charakter má Severoamerická plocha, kde návštevník nájde veľké trávnaté plochy a ojedinele rastúce stromy. Dominantou tejto plochy je zrub pri jazierku a nad ním skalnatá kaskáda so sezónnym vodopádom.


Návštevníci tu môžu vidieť napríklad dub červený, javor cukrový, tuju riasnatú a tuju západnú, cypruštek Lawsonov, borovicu tuhú, borovicu Jeffreyovu, torej kalifornskú či borievku virgínsku.


Najnovšou časťou Arboréta je Kórejská plocha, kde rastie napríklad borovica hustokvetá, ebenovník ďatľový, orgován skorý, pajazmín úzkolistý a zlatovka skorá – všetko rastliny, ktoré boli privezené z expedícií do Severnej Kórey.Cez Kórejskú plochu sa návštevník dostáva do rozária, v ktorom sa nachádza množstvo starších aj moderných odrôd ruží.Slovenská plocha sa nachádza pri vstupe do Arboréta a nachádzajú sa tu ukážky domácich drevín vrátane ohrozených drevín Slovenska. Chodník vedie popri skupinách borovice limbovej, smreka obyčajného, buka lesného, duba letného, duba cerového až k porastom topoľa bieleho a topoľa osikového.Arborétum Mlyňany je nielen skvelou príležitosťou na štúdium drevín, ale aj skvelým tipom na celodenný výlet s rodinou. Nevýhodou Arboréta je pomerne slabá možnosť dozvedieť sa čo a kde rastie. Ak si nechcete zaplatiť sprievodcu za 7,90 EUR na hodinu, ostávajú vám „hovoriace skrinky“, ktoré vo viacerých jazykoch na niekoľkých stanoviskách popisujú okolitú vegetáciu alebo štítky umiestnené na zemi pod drevinami alebo priamo na nich. Bez ohľadu na túto nevýhodu ale ostáva Arborétum Mlyňany ojedinelým parkom úchvatným v každom ročnom období.Dr. Štefan Ambrózy Migazzi – náruživý fanúšik prírody a zakladateľ Arboréta zanechal mnohé odkazy, rady a návody ako upravovať Arborétum:

Večná zeleň je rázovitosťou Mlynian. Táto ich najcharakteristickejšia vlastnosť, tento centrálny motív sa nesmie narušiť. Sempervirentné rastliny treba pestovať hromadne. Nerobme z parku botanickú záhradu ani dekoratívny sad, zachovajme nenútený ráz, približujúci sa formáciám v prírode. Neobmedzujme kultúry geometriou, nesaďme rabatá a stromoradia. Nech nič nevyzerá ako umelo sadené, umelo udržiavané. Vysievajme len také byliny, ktoré sa niekde v prírode vyskytujú v divokom stave. Sú ešte široké možnosti obohatiť mlyniansku zbierku. Hľa, k čomu máme siahnuť, ak chceme zbierky po všetkých stránkach doplniť.

Predovšetkým chýbajú v Mlyňanoch mnohé druhy drevín, ktoré v európskych záhradách nikto nemá, pretože ich nedostať, niet však pochybností, že by sa dali pestovať, veď pochádzajú z príbuznej klimatickej zóny. Takéto sú napr. novozélandské druhy. Mnohé iné sú prípadne v predaji, ale pre rozličné príčiny sa do Mlynian nedostali. Týchto najmenej 1000 druhov tvorí armádnu rezervu, ktorá sa vôbec nezúčastnila boja o existenciu v arboréte.

Otváracie hodiny:
pondelok až piatok 8:00 – 18:00
sobota až nedeľa a sviatok 9:00 – 18:00

Vstupné:

deti do 6 rokov, postihnutí – zdarma
deti základných škôl – 1,60 EUR
študenti, dôchodcovia – 1,90 EUR
dospelí – 2,60 EUR

Parkovné:
osobný automobil 0,80 EUR

Upozornenie: do Arboréta je zakázané vodiť psov


Text: Denisa Kureková s využitím informácií Regionálnej rozvojovej agentúry Horné Požitavie
Foto: Dano Kurek a Denisa Kureková