Chrám literatúry – najstaršia univerzita Vietnamu

Chrám literatúry Van Mieu v Hanoji má kľúčový význam pre rozšírenie konfuciánskej náuky v starom Vietname. Úspešní absolventi univerzity sa mohli vydať na dráhu štátneho úradníka alebo predať svoje skúsenosti ďalším žiakom a rozširovať tak vzdelanosť po celej krajine. Hoci stále išlo o tzv. úradnícke skúšky, v čase kedy sa konali znamenali niečo iné ako si dnes predstavujeme my. Vďaka nim sa vo Vietname sústredili najväčší učenci svojej doby a vznikali tu mnohé cenné literárne a historické diela.

Chrám literatúry

Univerzita bola založená v roku 1070, počas vlády dynastie Lý. V tom čase bol štátnym náboženstvom budhizmus. Napriek tomuto faktu je Chrám literatúry čisto konfuciánska stavba. A pritom konfucianizmus sa vo Vietname presadil až v 13 storočí. Prečo to tak je, na to sa názory historikov rôznia.

Chrám literatúry Van Mieu
Chrám literatúry Van Mieu

Prvé úradnícke skúšky požadovali znalosť konfuciánskej filozofie, v 12. storočí k nej pribudla nutnosť ovládať politiku, právo a matematiku. V 13. storočí bola na univerzite stanovená pomerne komplikovaná hierarchia titulov.

Chrám literatúry Van Mieu

Najväčší rozkvet zaznamenala univerzita v 14. storočí. Od 15. do 18. storočia sa do kamenných stél na nádvorí chrámu tesali mená a dátumy narodenia všetkých študentov, ktorý školu ukončili. Keďže išlo o náročné štúdium je tesanie mien absolventov do kameňa, priam symbolickým aktom. Študenti skladali najprv provinčné skúšky, pri ktorých napríklad museli vysvetliť skúšajúcim komplikované konfuciánske texty, napísať báseň vo forme fu a chi, spísať kráľovský výnos a nezabudlo sa ani na dodnes obľúbenú úvahu na danú tému.

Chrám literatúry Van Mieu

Iba najúspešnejší z nich sa mohli zúčastniť skúšok v Chráme literatúry. Súčasťou skúšok bola aj tzv. palácová skúška, pri ktorých študentov skúšal sám panovník a konala sa v cisárskom paláci. Univerzita fungovala viac ako 700 rokov, počas ktorých tu vyštudovalo niečo cez 2300 študentov, teda priemerne len 3 študenti ročne.

Chrám literatúry Van Mieu

Dĺžka štúdia závisela najmä na tom ako často sa konali skúšky. Kým niekedy to bolo raz za 3 roky, inokedy študentov preskúšali iba každých 7 rokov. Niektorí vraj študovali až 30 rokov, aby nastúpili na vytúženú dráhu štátneho úradníka. Na univerzite študovali učenci všetkých vekových kategórií spolu. Spočiatku nebol žiadny vekový limit, neskôr stanovili najnižšiu vekovú hranicu – 15 rokov. Študenti mali zadané úlohy, na ktorých pracovali. Raz, prípadne dvakrát mesačne sa schádzali, aby výsledky svojej práce prezentovali pedagógom i spolužiakom.

Chrám literatúry Van Mieu

Areál Chrámu literatúry ma tvar rovnobežníka, je obohnaný múrmi z veľkých červených tehál a ďalšími múrmi a bránami je rozdelený na päť nádvorí. Pri vstupe do areálu stoja dve kamenné stély, do ktorých je vytesané „Ha ma“, čo v preklade znamená „Zoskoč z koňa“. Dokonca aj najvyšší hodnostári, pokiaľ chceli vstúpiť do chrámu, museli ísť po vlastných.

Chrám literatúry Van Mieu

Na druhom nádvorí sa nachádza pavilón, v ktorom sa vyhlasovali najlepšie práce kandidátov pri mandarínskych skúškach.  Za ním sa nachádza ďalší dvor – dvor stél v prostriedku ktorého sa rozkladá švotrcové jazero – studňa nebeskej čistoty. Práve tu, po stranách jazera stojí 82 stél s menami viac ako tisícky absolventov univerzity. Stély, do ktorých sú mená vytesané, nesú korytnačky - symbol dlhovekosti a sily na svojich chrbtoch. Oblý tvar panciera predstavuje nebesá a jej ploché brucho symbolizuje zem.

Chrám literatúry Van Mieu

Chrám literatúry Van Mieu
Chrám literatúry Van Mieu

Piate nádvorie ukrýva samotný Chrám literatúry – Veľký dom obradov. Táto rozsiahla budova má iba dve steny – po pravej a ľavej strane, spredu a zozadu je len rad stĺpov.

Počas 1000 rokov svojej existencie bol univerzitný komplex mnohokrát rekonštruovaný, obvykle na základe rozhodnutí panovníkov. V 19. storočí bolo presunuté hlavné miesto Vietnamu z Hanoja do mesta Hué, budovy zostali obyčajnou školou a miestom, kam sa obyvatelia Hanoja chodili modliť. V 20. storočí sa hlavným miestom stal opäť Hanoj a v rokoch 1920 a 1956 prebehli zatiaľ posledné veľké rekonštrukcie, ktoré vrátili chrámu pôvodný charakter.

Chrám literatúry Van Mieu

Dnes po mnohých rekonštrukciách je Chrám literatúry jednou z najlepšie zachovanou ukážkou pôvodnej architektúry starého Vietnamu a je tiež jedno z mála pokojných a harmonických miest, kam nepreniká ruch veľkomesta.

Chrám literatúry Van Mieu

Text: Denisa Kureková
Foto: Pavol Urminský