Hrad Děvičky

Zrúcaninu gotického hradu Děvičky nájdete pri juhomoravskej obci Pavlov. Vypína sa na vápencovom brale, ktoré je súčasťou masívu Děvín, najvyššieho vrcholu Pavlovských vrchov.

Prvá zmienka o hrade je z roku 1222, prvým hradným pánom bol Štěpán z Medlova. Počas tridsaťročnej vojny ho obsadili a nakoniec vypálili švédske vojská. Od roku 1683 tu boli postavené hliadky, ktoré mali upozorňovať pred blížiacimi sa tureckými nájazdmi. Neskôr slúžil už len ako strážnica na ohlasovanie požiarov a od 19. storočia, keď bol definitívne opustený hrad postupne chátral.

Počas svojej histórie bol hrad známy aj pod menami Dewiczky, Maidenburg, Maidberk a Dívčí hrady. Podľa legendy je názov hradu odvodený od dievčat, ktoré boli zamurované do hradieb, aby hrad chránili. Ďalšia legenda hovorí o troch skamenelých dievkach, ktoré stoja pred hradom v podobe skalných útesov. Zrúcanina je v dnešných dňoch voľne prístupná.

Hrad Děvičky

Ideálnym východzím bodom k hradu je obec Pavlov, ktorá je okrem vinárstva preslávená aj archeologickými náleziskami z obdobia lovcov mamutov. Pavlov zároveň leží na brehoch rozsiahleho vodného diela Nové mlýny.

Obec Pavlov

Archeologické nálezisko Pavlov. Neďaleko sa nachádza ďalšia slávna archeologická lokalita Dolní Věstonice. Práve na nálezisku medzi obcami Dolní Věstonice a Pavlov bola v roku 1925 nájdená slávna Věstonická venuša. Táto keramická soška nahej ženy patrí k celosvetovo najstarším ukážkam tohto druhu umenia. Bola vyrobená z pálenej hliny a jej vek sa datuje do obdobia medzi 29 000 – 25 000 rokov pred naším letopočtom.

Archeologické nálezisko Pavlov

Cesta k zrúcanine hradu Děvičky vedie z obce Pavlov malebnou krajinou popri vinohradoch.

Cesta k zrúcanine hradu Děvičky

Po chvíli sa cesta stáča do kopca a vedie po červenej a zelenej značke pomedzi stromy. Asi po pol hodine chôdze sa pomedzi konáre objavuje hradná bašta.

Hrad Děvičky

Prichádzame práve v čase, keď hrad aj okolitú krajinú sfarbujú lúče zapadajúceho slnka.

Pavlovské vrchy

Podvečerná krajina Pavlovských vrchov

Hrad Děvičky

Hradná delostrelecká veža

Hrad Děvičky

Bašta hradu Děvičky

Vodná nádrž Nové mlýny

Pohľad na obec Pavlov a vodnú nádrž Nové mlýny

Hrad Děvičky

Ešte raz hradná bašta z opačnej strany

Hrad Děvičky

Zvyšky vnútorných priestorov hradu

Hrad Děvičky

Vrchol masívu Děvín je s výškou 550 metrov nad morom najvyšším vrchom a dominantou Pavlovských vrchov.

Pavlovské vrchy

Vodné dielo Nové mlýny je postavené na rieke Dyje sa skladá z troch nádrží – Mušovskej, Věstonickej a Novomlýnskej. Vzniklo v 70. rokoch 20. storočia ako súčasť zavlažovacieho systému. Krajina s pôvodnými lužnými lesmi bola zatopená napriek protestom ochranárov. Pod jej hladinou vraj zmizli aj mnohé archeologické náleziská. Momentálne toto vodné dielo slúži najmä na zavlažovanie, rekreáciu a rybolov, Věstonická nádrž je prírodnou rezerváciou s hniezdiskami vodných vtákov.

Vodná nádrž Nové mlýny

Text a foto: Dano Kurek