Pu-erh – história čaju z konských karaván

História čaju Pu-erh nie je úplne jednoznačná, o okolnostiach jeho vzniku a výroby sa často debatuje. Na tému Pu-erh bolo napísaných veľa kníh, pojednávajúcich o jeho pôvode, príprave, chuti a liečivých vlastnostiach. Keby mala byť táto téma obsiahnutá v jednom článku, vznikol by iba zhluk nekompletných informácií. Preto je tento článok iba úvodom, poskytujúcim základné informácie o pôvode a historických okolnostiach za ktorých tento veľmi špecifický čaj vznikol.

Čaj Pu-erh je pomenovaný podľa okresu v provincii Yunnan na juhu Číny, z ktorého pochádza. Pôvodne sa mu ale hovorilo Ying-Shen, podľa regiónu, do ktorého okres Pu-erh patril počas vlády dynastie Tang. V zázname z čias dynastie Qing sa už uvádza: „Pu-erh spravuje šesť slávnych čajových hôr v regióne s rozlohou 800 míľ a počet ľudí živiacich sa produkciou čaju je tu niekoľko sto tisíc".

Čaj sa tu nielen produkoval, ale bol aj obchodovaný a vyvážaný do celej Číny a za jej hranice. Na prepravu čaju z oblasti boli počas dynastie Ming založené takzvané „Staré čajové konské cesty" (Cha Ma Gu Dao). Tieto trasy a karavány, ktoré nimi prechádzali patria k najvýznamnejším aspektom v histórii vzniku čaju Pu-erh v podobe, v akej ho poznáme dnes.

Prepravu pomocou koní a oslov často využívali obchodníci z Tibetu, Laosu, Barmy a ďalších krajín Ázie, ktorí čaj kúpený v Yunnane presúvali do svojich pôsobísk. Tento spôsob prepravy bol relatívne lacný, ale vyžadoval si dosť dlhý čas, keďže karavány museli prejsť veľmi dlhé vzdialenosti a postupovali pomaly. Bola to vlastne logistika prepravy čaju pomocou karaván, čo inšpirovalo obchodníkov k tomu, aby začali čaj lisovať. V takejto forme sa s ním ľahšie manipulovalo a na koňa sa takto dalo naložiť viac čaju. Zistenie, že Pu-erh chutí lepšie na konci svojho putovania ako na jeho začiatku bolo vlastne dielom „nehody“, keď bol lisovaný čaj dlho prepravovaný, po ceste viackrát zmokol a vďaka teplu z konského chrbta začal znovu fermentovať.

V dobách dynastií Ming a Qing existovalo päť hlavných čajových konských ciest. Prvá a najfrekventovanejšia viedla z Pu-erh do Kunmingu a odtiaľ cez Peking do vnútorných provincií Číny. Táto trasa bola neskôr predĺžená a viedla až do Thajska, Singapuru, Malajzie a Hong Kongu. Druhá cesta viedla z Pu-erh do Xia-Guan a odtiaľ do Tibetu. Neskôr bola prepojená aj s Nepálom. Tretia cesta viedla do Vietnamu, štvrtá do Barmy a piata do Laosu.

Aj keď karavány sa v dnešných dňoch na prepravu nepoužívajú, ich bohatá kultúra a história sa zachovala dodnes. Staré Čajové konské cesty sú v Číne vyhľadávanou turistickou atrakciou a zvyšky troch najudržiavanejších ciest sa dajú ešte dnes nájsť. Boli to cesty, ktoré preslávili Pu-erh.

Niekoľko zaujímavých údajov z histórie spracovania čaju Pu-erh

Najklasickejšie tvarovaný čaj  Pu-erh je Bingcha (Beengcha), prvýkrát zaznamenaný v Yong-Zheng v trinástom roku dynastie Qing (1735). Čaj je lisovaný do tvaru plochého okrúhleho koláča s priehlbinou v strede. Každý čajový koláč váži 7 Liangov (357 gramov), sedem koláčov dáva 1 Tong – balík zabalený v listoch, vážiaci 49 Liangov. Počas kultúrnej revolúcie bol premenovaný na Yunnan Qizi Bingcha – Yunnanský „sedemkoláčový“ čaj.

Yi Wu Zheng Shan

LF purple label 2010

Čaj v tvare „hlavy“ (známy aj ako Zlatý melón/Golden Melon) je lisovaný zhruba do tvaru gule a jeho váha sa pohybuje od 2 Liangov až po 10 Jinov (1 Jin = 500 gramov). Takto tvarovaný čaj bol určený najmä pre domáci trh, cisárovi sa prinášal na znak úcty. Kopy „Zlatých melónov“ navŕšené od gigantických až po najmenšie sa považovali za symbol vysokého postavenia.

Pu-erh v tvare hríbu sa prvýkrát objavil v roku 1912. Tento tvar lisovania sa začal používať, aby sa predišlo rozpadávaniu a plesniveniu čaju počas prepravy. Takto tvarovaný čaj sa vyrábal v Xia-Guan a Fo-Hai v južnej Číne pod označením Bao Yan. Jeho výroba bola zastavená v roku 1966. V roku 1986 sa znovu začalo s jeho výrobou vďaka dopytu budhistov z Tibetu.

Xia Guan TF Bao Yan Jin Cha 2002

V roku 1940 začala štátom vlastnená spoločnosť CNNP s výrobou čaju Pu-erh pod značkou „Zhong Cha“ v Fo-Hai Tea Factory. V súčasnosti táto továreň funguje pod názvom Meng-Hai Tea Factory. Neskôr začali Yunnan Tea Company a Guang-Dong Tea Company vyrábať tú istú značku a začal sa vývoz do zahraničia. Na odlíšenie kvality sa vyrábali varianty s červenou, zelenou a žltou značkou, malými a veľkými písmenami a ďalšie.

Tehlový čaj sa pred rokom 1949 vyrábal hlavne v provincii Si-Chuan. Dnes je dostupný aj v iných provinciách.

Štandard pre váhu Tuo-cha Pu-erh bol stanovený na 100g/kus. 5 kusov Tuo-cha tvorí 1 Tong.

Xiaguan Jia Ji 2011

Meng Hai TF Jia Ji Raw Tuo Cha Da Yi Pu-erh 2008
Meng Hai TF Jia Ji Raw Tuo Cha Da Yi Pu-erh 2008
Haiwan 958 Lao Tong Zhi Organic Tuo Cha 2008
Haiwan 958 Lao Tong Zhi Organic Tuo Cha 2008

Shu (tmavý) Pu-erh bol vynájdený Kunmingskou čajovou manufaktúrou v rokoch 1972 až 73 a od roku 1976 bol vyrábaný v Xia-Guan (Xia-Guan Tea Factory). V súčasnosti je čierny (Ripe, Shu) Pu-erh najviac predávaným typom čaju Pu-erh a vyrábajú ho mnohé čajové manufaktúry v oblasti.

Jing Gu Zhuan Cha 2003

Yunnanská čajová spoločnosť (Yunnan Tea Company) v roku 1976 štandardizovala obchodné číslo pre Pu-erh na účely exportu. Každý Bingcha je označený štyrmi číslicami. Prvé dve označujú rok, v ktorom bola na trh uvedená daná receptúra, tretia číslica označuje triedu listu (určenú hlavne jeho veľkosťou) a štvrtá označuje výrobcu čaju (napr. Kun-Ming 1, Meng-Hai 2, Xia-Guan 3, Pu Erh 4). Sypaný čaj je označený piatimi číslicami, kde tretia a štvrtá označuje triedu surového listu.

Yi Wu Zheng Shan Ye Sheng Zhuan Cha 2008

Čajová manufaktúra Meng-Hai začala okolo roku 1978 používať obchodnú značku „Da-Yi“. V roku 1992 registrovala čajová manufaktúra Xia-Guan obchodné značky „Song-He" a „Nan-Zhao".

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia vzniklo veľa malých výrobní čaju Pu-erh. Niektoré začali pri výrobe používať čajové listy triedy 3 a vyššej. Listy tejto triedy boli v minulosti určené len cisárom a na výrobu čaju Pu-erh sa používali listy triedy 6 až 8.

NOMAD s využitím podkladov z www.pu-erh.net
Foto: NOMAD