Čierny čajový dom

Čierny čajový dom sa zrkadlí na vodnej hladine na južnom okraji veľkorysej záhrady. Rozľahlá a kultivovaná záhrada plynulo prechádza do borovicového lesa a jej južná hrana, ktorú tvorí esovité jazierko s trávnatými brehmi vytvára horizont výhľadu z priľahlého rodinného domu.

Čierny čajový dom

Čajový dom na brehu jazierka sa stal prirodzenou súčasťou scenérie. Krásne výhľady smerom k lesu a vodnej hladine si hostia a hostiteľ môžu užívať aj z čajového domu. Je to miesto stretnutia s priateľmi a rodinou, miesto na misku dobrého čaju.

Čierny čajový dom

Vnútro čajového domu ponúka dve roviny vnímania blízkeho okolia. Prvá je rovina výhľadov, ktorá sa odohráva pohľadom do záhrady a lesa. Druhú rovinu ponúka čiastočné, alebo úplné uzatvorenie vo vnútornom priestore, do ktorého zhora vstupuje svetlo a vytvára hru slnečných lúčov v zlatom tubuse strešného svetlíku.

Čierny čajový dom

Celý interiér je zavŕšený podhľadom v tvare ihlanu, ktorý prechádza do kužeľa s čiastočne kruhovou základňou prechádzajúcou do štvorca. Geometriu podhľadu vytvárajú prepletené sisalové povrázky.

Čierny čajový dom

Ohnisko sa nachádza uprostred miestnosti. Z nej sa dá vyjsť na rozľahlú terasu zo smrekovcových dosák, ponúkajúcu výhľad na vodnú hladinu.

Čierny čajový dom

Vnútorný priestor sa dá od vonkajšieho oddeliť niekoľkými posuvnými dvermi, prípadne ich odsunutím prepojiť interiér s vonkajšou krajinou v troch svetových stranách.

Čierny čajový dom

Vedľa prepletaného stropu je ďalší dôležitý motív vnútorného priestoru - oblá hlinená stena, do ktorej je zakomponovaná "tokonama", výklenok na kvety. Ten tvoria tri bambusové vázy, ktoré prechádzajú do priestoru za hlinenou stenou. Tento priestor je zvonku prístupný nielen kvôli výmene vody, ale aj pre prípadné uloženie čajového náradia.

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom

Dom je úzko prepojený s krajinou záhrady, čo bolo dosiahnuté aj zelenou strechou s trávami a farebnými kvetmi sukulentov. Celý je zahalený do čierno opálených smrekovcových dosák, podľa ktorých bol pomenovaný ako Čierny čajový dom.

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom

Klient: súkromná osoba
Lokalita: severné Čechy
Autor: MgA. Lenka Křemenová a MgA. David Maštálka, A1ARCHITECTS
Majster stavby: MgA. Vojtech Bilišič (Slovenská republika)
Záhrada: Jakub Wünsch
Fotografie: MgA. David Maštálka
Plocha interiéru: cca 3,5 m2
Plocha verandy: cca 10m2
Realizácia: jar 2011

www.a1architects.cz

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom

Čierny čajový dom - prierez - prízemie

Čierny čajový dom - prierez - prízemie

Čierny čajový dom - rez

Čierny čajový dom - rez

Čierny čajový dom - schéma konštrukcie

Čierny čajový dom - schéma konštrukcie