Čajový dom pod klobúkom

Klobúk je už tretí čajový dom, ktorý sme zrealizovali. Podobne, ako predchádzajúce čajové domy ponúka priestor na stretnutia pri miske čaju a príjemné útočisko pod strechou v čarovnej záhrade. Minimálny dom na stretnutia je pre nás výzvou, ako navrhnúť malý, príjemný priestor, ktorý vo vnútri ponúka výnimočnú atmosféru – akési vnútorné tajomstvo, ktoré si človek môže vychutnať až po vstupe, pretože zvnútra sa ponúka odlišná perspektíva vonkajšieho sveta.

Čajový dom Klobúk

Čajový dom

Klobúk je zatiaľ našou najmenšou stavbou tohto druhu. Jeho pomenovanie vyplynulo z vysokej strechy, ktorá pripomína veľký klobúk v záhrade. Jeho vnútorný priestor s rozmermi 1,80 x 1,80 metra je aj vzhľadom na minimálnu veľkosť príjemný a ponúka miesto až pre troch hostí a hostiteľa. Sedenie sme prispôsobili požiadavkám a dispozícii majiteľov. Hostia tak môžu sedieť na širokej lavici zo smrekovca.

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Klobúk má výrazne prevýšený strop, takmer štvorcový pôdorys prechádza smerom nahor do tvaru kruhového svetlíka. Jemný podhľad zo subtílneho latovania podporuje dojem lúčov slnka, ktoré do priestoru vstupujú z južnej strany cez kužeľ svetlíka.

Čajový dom Klobúk

Ohnisko je vzhľadom na vnútornú veľkosť navrhnuté ako posuvný šuplík a je skryté pod lavicou. Zvyšný priestor pod lavicou je využitý ako úložný.

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Majitelia si môžu plnohodnotne vychutnať výhľad do záhrady, ktorý dom poskytuje. Jednotlivé otvory môžu zaklopiť vonkajšími okenicami a posuvnými oknami podľa svojich potrieb. Hlavný výhľad je orientovaný do záhrady smerom na západ, kde sú zároveň na horizonte vidieť dnes už čiastočne zarastené ostravské haldy.

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Materiál, konštrukcia a stavba

Významnú úlohu pre nás pri navrhovaní čajového domu predstavuje použitý materiál, ktorý je príjemný nielen na pohľad, ale aj na dotyk, materiál, ktorý prirodzene starne. Väčšina použitých materiálov má teda prírodný charakter – rôzne druhy dreva, sisalový povraz alebo ohnisko z čiernej ocele. Strecha je zo smrekovcových šindľov, ktoré postupom času prirodzene zošednú. Vonkajší plášť je tvorený okenicami z opálených smrekovcových dosiek, ktoré pri zatvorení vytvárajú kompaktný vzhľad stavby.

Čajový dom Klobúk

Hlavná nosná konštrukcia je z dubového masívu. Vnútorné povrchy sú z dubovej dyhy, lavica je zo smrekovca s výraznou kresbou a pláštenie, vrátane podlahy je tiež zo smrekovca. Majstrom stavby je opäť Vojto Bilišič, s ktorým úzko spolupracujeme aj na ostatných stavbách. Klobúk realizoval a na mieste zložil v lete 2010.

Čajový dom Klobúk

Podobne ako pri čajovom dome v záhrade, aj tu nám bolo veľkou inšpiráciou osobné stretnutie s japonským architektom Terunobu Fujimori a taktiež návšteva jeho vlastného čajového domu Taka-sugi-an v prefektúre Nagano. Aj v Ostrave sme ale navrhli vlastnú interpretáciu tejto témy, ktorá sa od tradičného japonského poňatia veľmi líši.

Čajový dom Klobúk

Lokalita: Ostrava
Autor: MgA. Lenka Křemenová a MgA. David Maštálka / A1ARCHITECTS
Majster stavby: MgA. Vojtech Bilišič (Slovenská republika)
Šindliar: Vlastimil Tošenovský
Plocha: cca 3,25 m2
Realizácia: leto 2010

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Čajový dom Klobúk

Text a foto: Lenka Křemenová & David Maštálka / A1ARCHITECTS