Čajový dom v záhrade – minimálny priestor na stretnutia

Na úpätí kopca, ktorý oddeľuje pražský Hloubětín od Aloisova nájdete malú záhradu. Je nenápadná, trochu divá, ale pôvabná. Každý rok tu na jar vykvitne čerešňa a pár ovocných stromov, v lete vám pohľad na mraky lemujú steblá trávy. Kde inde postaviť čajový dom, ako práve v záhrade, ktorá ponúka príjemné útočisko v tieni zlatého dažďa.

Čajový dom v záhrade

Minimálny priestor

Čajový dom ako typologický druh nadväzuje na japonskú tradíciu minimalizácie priestoru a je určený na stretnutia s hosťami pri miske čaju. Osobne nie som ortodoxným vyznávačom čajového kultu, ale téma ma zaujíma predovšetkým ako hľadanie minimálneho priestoru, v ktorom sa môžem stretnúť s priateľmi a okrem toho, čaj mám rád.

Navonok nenápadná stavba vo vnútri ponúka nečakané prekvapenie, ktoré hosťom poskytne inú perspektívu pohľadu na okolitú záhradu. Ukrýva sa tu svet, v ktorom čas plynie svojim vlastným tempom, prázdny priestor, ktorý pôsobí svojou samotnou priestorovosťou. Pri premýšľaní o takomto mieste som si najprv utriedil spomienky na stavby, ktoré vo mne zanechali dojem a po nejakej dobe mi pod rukami v náčrtkoch vznikol kruhový pôdorys preklenutý priesvitnou klenbou, ktorá môže pripomínať vnútorný pokoj malých sakrálnych stavieb.

Čajový dom v záhrade

Do priestoru vstupuje difúzne svetlo zhora a priesvitná kupola vytvára nebo, ktoré je zároveň projekčnou plochou pre tieňohru listov čiernej bazy, nakláňajúcich sa nad čajovňou. Kruh upriamuje pozornosť hostí k ohnisku, na ktorom sa čaj pripravuje a vytvára bližšie zomknutie všetkých prítomných. Môj pohľad je vlastnou interpretáciou čajového domu, ktorý sa v mnohých ohľadoch líši od tradičných i súčasných stavieb tohto typu.

Čajový dom v záhrade

Materiál

Vnútorné steny tvorí z veľkej časti výhľad do záhrady a v druhej polovici obyčajná zafarbená hlinená omietka. Hostia sa usadia na jutovú rohož a čaj sa pripravuje na ohnisku zvarenom z čiernej ocele. Vnútorná kupola je laminát vylepený papierom, cez ktorý zhora prichádza svetlo a príjemne modeluje vnútorný priestor.

Čajový dom v záhrade

Priestor na stretnutia

Čajový dom slúži na stretnutia s hosťami. Samotným pozvaním nastáva napätá chvíľa a očakávanie, kedy chceme hosťom ponúknuť príjemný zážitok. V momente, kedy je všetko starostlivo pripravené, prichádza stretnutie, kedy sa delíme o svoju prítomnosť, dojmy a zážitky. Myslím, že práve tento okamih nedokáže vystihnúť lepšie nikto iný, ako samotný majster Sen no Rikyú:

Dom a orosená zem
Hosť a hostiteľ
Popíjajú spolu misku čaju
V tichom rozjímaní
V duchovnom súzvuku

Čajový dom v záhrade

Čajový dom v záhrade

Konštrukcia a stavba

Tesársky viazaná dubová konštrukcia stojí na kameňoch z neďalekého rybníka. Opaľované smrekovcové doštenie vytvára mimikry stavby v záhrade, pretože pozornosť samotného stretnutia je sústredená na vnútorný svet, ktorý človek odhalí až po vstupe. Majstrom stavby je Vojto, s ktorým sme stavbu spoločne vo dvojici stavali od úsvitu do súmraku v priebehu 35 dní v apríli a máji 2008.

Čajový dom v záhrade

Rovnako ako bola neuveriteľná samotná spolupráca s Vojtom, bolo neuveriteľné aj stretnutie s profesorom a architektom Terunobu Fujimori pri našom dvojmesačnom putovaní po Japonsku v roku 2007, ale predovšetkým jeho návšteva počas realizácie priamo u nás v záhrade v máji 2008. Dúfam, že mu budeme môcť pri jeho ďalšej ceste do Európy ponúknuť stretnutie v už hotovom dome.

Čajový dom v záhrade

Čajový dom v záhrade

Text a foto: David Maštálka / A1ARCHITECTS

Technické info:

Autor: MgA. David Maštálka / A1ARCHITECTS
Majster stavby: MgA. Vojtech Bilišič (Slovenská republika)
Spolupráca: Lenka Křemenová, Marta Maštálková, Milan Maštálka, Rudolf Maštálka, Honza Bašta – odborník na kupoly
Oponent: Prof. arch. Terunobu Fujimori , University of Tokyo (Japonsko)
Plocha: cca 3,75 m2
Realizácia: 35 dní v apríli a máji 2008

Čajový dom v záhrade

Čajový dom v záhrade

Čajový dom v záhrade